Blahoslavený je muž, který nežije podle rady ničemů, na cestě hříšníků se nezastaví a v zasedání posměvačů neusedne.
Žalm  1:1 (ČSP)

Neutuchající život, nevadnoucí listy, prosperita v každé oblasti života a zdar ve všem počínání. To všechno jsou požehnání, která vzcházejí z pečlivého sázení slova do srdce. Zatímco vítr vždycky rozfouká a odnese plevy, které představují člověka, který sám sebe pevně nezasadil a nezakořenil do slova, učedník slova zůstane pevný a nepohnutelný za všech okolností, které život přináší. Přemýšlejte o tom.