Vírou byl Mojžíš po narození tři měsíce ukrýván svými rodiči. Když viděli, jak je to dítě krásné, nenechali se zastrašit královým rozkazem. Vírou se Mojžíš, jakmile dospěl, zřekl postavení faraonova vnuka. Dal přednost útrapám Božího lidu před pomíjivým hříšným požitkem. Kristova potupa mu byla dražší než všechny egyptské poklady, neboť se díval až k odplatě. Vírou opustil Egypt a nedal se zastrašit královým hněvem. Vytrval, jako by viděl Neviditelného. Vírou slavil Hod beránka a skropení krví, takže se jich zhoubce prvorozených nedotkl.
Židům 11:23-28 (B21)

Toto je hodina úplné identifikace a kompletního ztotožnění. Toto je čas pro pevné rozhodnutí. Rozdvojená mysl, pochybnost a nerozhodnost už nejsou namístě. Musíš se rozhodnout, kde stojíš! Mojžíš měl možnost ukrýt svou pravou identitu a užívat si pohodlí života v paláci, ale on se přesto rozhodl ztotožnit se se zotročeným národem, s jejich vírou a jejich Bohem. Víra je ctnost potřebná v této hodině. Drž se jí, rozvíjej ji, žij skrze ni ve jménu Ježíše. Váš v Kristu,