„Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného.“
Židům 11:3 (NBK)

Lidé se snaží porozumět původu hmoty, poznávají všechny druhy vědění, uvažování a filozofií. Marnost těchto zdrojů je ale zřejmá. Pokoušejí se porozumět něčemu, co může být poznáno pouze vírou. Lidstvo je zakleto podivnými démonickými názory. Víra, která přichází z Božího slova, ale klade sekeru na kořen všech spekulací, mysticismu a marných filozofií. Víra proniká nepoznaným, vyhání pochyby, osvobozuje mysl bušící nervozitou a marným uvažováním. Skrze víru rozumíme! Jste velmi milovaní,