A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest ďábla), a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví.
Židům 2:14 - 15 (B21)

Jediný způsob, jak legálně zničit toho, který měl moc smrti, bylo právě prostřednictvím smrti. Jediný způsob, jak to mohl udělat, bylo vzdát se Božství a vzít na sebe podobu člověka. Jako Boží děti si musíme uvědomit a radovat se z toho, že nejsme vydáni na milost ďáblu a smrti. Pán nás vysvobodil od strachu ze smrti, který je kořenem většiny druhů strachu, které lidé na zemi mají. Hojnost života patří Božím dětem. Amen.