Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: „Ať je světlo!“ – a bylo světlo.
Genesis 1:1-3

Někteří z vás si vzpomenou na prorocký sen, který mi dal Bůh asi před dvěma měsíci. Praha byla zaplavena špinavou stokou, a to během jarních měsíců. Vysvětlil jsem, že se bude jednat o záplavu rouhání, zlých řečí, pomluv atd., a že tato záplava bude mít souvislost s konferencí plánovanou na 28. a 29. dubna. Bůh mi také někdy v listopadu 2014 dal prorocký sen, který se té konference týkal, ve kterém mi ukázal, že hlavní mluvčí (Benny Hinn) na tu konferenci nedorazí. Pozval jsem Martina Njambu a řekl jsem mu, co mi Bůh ukázal. Tedy že jsem ho viděl organizovat konferenci, na kterou nepřijede hlavní mluvčí, který ale pošle za sebe zástupce, že na té konferenci bylo špatné ozvučení a lidé byli zklamaní. Varoval jsem a radil, ale má rada nebyla brána na zřetel. Nyní tedy, když temnota pokrývá hlubinu, volejme k Duchu Božímu, aby se hýbal nad vodami, tak aby Boží hlas umlčel všechny ostatní hlasy a přivedl světlo. Váš v Kristu,