Omlouvám se, mám problémy s ukládáním souborů:

Three times thou shalt keep a feast unto me in the year.  Thou shalt keep the feast of unleavened bread: (thou shalt eat unleavened bread seven days, as I commanded thee, in the time appointed of the month Abib; for in it thou camest out from Egypt: and none shall appear before me empty. And the feast of harvest, the firstfruits of thy labours, which thou hast sown in the field: and the feast of ingathering, which is in the end of the year, when thou hast gathered in thy labours out of the field.

Exodus 23:14-16 (KJV)

Mark the statement “none shall appear before me empty”. The most important of all in this great celebration of Harvest Thanksgiving was this wonderful statement. We are summoned to the Presence of God. We have an appointment with the mighty God. We bring to Him our gifts, He brings to us His Presence. In His Presence there is fulness of joy.

„Třikrát ročně mi budeš slavit slavnost.  Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v něm jsi vyšel z Egypta. Nikdo ať se přede mnou neukáže s prázdnou.  Zachovávej Slavnost žní, kdy sklidíš prvotiny své práce, prvotiny toho, co jsi zasel na poli. Zachovávej Slavnost dožínek na konci roku, když z pole sklidíš plody své práce.

Exodus 23:14-16 (B21)

Všimněte si výroku „nikdo ať se přede mnou neukáže s prázdnou“. Nejdůležitější na celé oslavě Díkůvzdání za sklizeň je právě tato nádherná věta. Dostali jsme pozvání do Boží přítomnosti. Máme schůzku s mocným Bohem. My mu přinášíme své dary, On nám přináší svou přítomnost. V Jeho přítomnosti je plnost radosti.