Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení, který nás potěšuje v každém našem soužení, abychom mohli potěšovat ty, kteří jsou v jakémkoli soužení, tím potěšením, kterým jsme sami potěšeni od Boha. Jak se totiž při nás rozhojňují Kristova utrpení, tak se skrze Krista rozhojňuje také naše potěšení. Ať už tedy jsme souženi - je to pro vaše potěšení a spasení, které se projevuje ve snášení stejných utrpení, která trpíme i my; nebo jsme potěšováni - je to pro vaše potěšení a spasení. A naše naděje o vás je pevná, neboť víme, že jak jste účastníky utrpení, tak i potěšení.
2. Korintským 1:2-7 (NBK)

Kdo z vás, už jako věřící, nepocítil pronikající šípy strachu, pochybností, skleslosti a úzkosti? Musíme vědět, že skutečnost, že jsme věřící, nás nezprošťuje těchto stavů, které dokonce mohou občas nabýt na síle právě proto, že jsme uvěřili, protože už nejsme v království temnoty. Krize, pokušení, zkoušky a urážky přicházejí přesně tak, jak nás před nimi Pán Ježíš varoval, ale my musíme vědět, že i když jsou tyto útoky a utrpení skutečné, přesto utěšení Ježíše je skutečnější, hlubší a stále přítomné. Nemoci, bolesti, frustrace jsou opravdové stejně jako uzdravení, vysvobození a zázraky milosti. Nechte se utišit, nechte se prostoupit balzámem z Gileádu, který vás může utěšit, uzdravit, občerstvit a ochránit. Otevřete se pro utěšení, napijte se z deště Boží hojnosti uprostřed krizí. Patří vám.