Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn;
na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván:

Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje.
6  Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království, aby je ustanovil a upevnil právem a spravedlností od toho dne až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to způsobí!
Izajáš 9:5-6 (B21)
Když se zamyslíme nad některými z Mesiášových jmen, vyvstane nám velikost Jeho osobnosti a služby. Bude nazýván Podivuhodný – Jeho narození, osobnost, život a dílo byly a jsou podivuhodné a zázračné. On je ztělesněním Božství i lidství. Rádce – nikdo nikdy nevyučoval, nemluvil a nedával rady jako Ježíš. On byl dokonalým příbytkem Mocného Boha, Otce věčnosti. Jako Kníže pokoje svou svatou krví smířil lidstvo s Bohem. On očišťuje naše svědomí a naplňuje neklidné duše pokojem. Pravé Vánoce znamenají zažít Mesiášův pokoj. Veselé Vánoce!

Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha