Proto klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží.
Efezským 3:14-19 (B21)

Láska Kristova, tedy láska, jejímž zdrojem je Kristus, dalece přesahuje lidské chápání. Je nevysvětlitelná a zjevit a uvést do praxe ji může pouze Duch Svatý. Plnost božství se projeví pouze plností Agapé. To je ta dokonalá láska, která zahání strach. Nikdy si nevede záznamy křivd, které utrpěla. Spravedlivost a férovost zařídí láska Agapé.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.