Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát, i kdyby se země propadla a hory hroutily se do moře, i kdyby řvaly jeho bouřlivé vlny a hory se bořily pod jeho náporem! Séla Je řeka, jejíž proud blaží město Boží, kde svatý příbytek má Nejvyšší. Bůh je v tom městě, nic jím neotřese, Bůh je ochrání už v ranním svítání!
Žalm 46:2-6 (B21)

Od tornád po hurikány, od zemětřesení po virusy, od záplav po války a různé jiné katastrofy, které jsou denně na prvních stranách novin a v titulcích mezinárodních i národních televizních stanic - naše mysli jsou bombardovány ze všech stran. Musíme se neustále obracet k Božímu slovu a rozjímat nad ním, abychom povzbudili naše srdce a aby naše mysl byla stále zaměřená na Boží zachraňující milost a moc. Šalom