Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. Já jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z mé ruky je nikdo nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce. Já a Otec jsme jedno.“
Jan 10:27-30 (B21)

Dítě má kromě jiných vrozených vlastností také schopnost naučit se mateřský jazyk, jazyk své rodiny, tedy ten, kterým se mluví doma. Je velmi frustrující, když se ukáže, že dítě není schopné reagovat na gesta a komunikaci. Každý rodič má velkou radost, když dítě začne odpovídat a komunikovat. Jak velkou bolest cítí náš nebeský Otec, když jako Boží děti ještě i po mnoha letech stále nejsme schopní mluvit jazykem své rodiny a rozumět mu. Izraelci vyšli z Egypta a ihned poté je Bůh přivedl k hoře, aby tam slyšeli Jeho hlas. Dnes, pokud slyšíte Jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce, říká Duch Svatý. V Jeho hlasu je odpočinutí.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.