A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion, a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc těch, kteří měli na čelech napsané jeho jméno a jméno jeho Otce. Uslyšel jsem také hlas z nebe jako zvuk mnohých vod, jako zvuk velikého hromu. A ten zvuk, který jsem slyšel, byl, jako když hudebníci hrají na loutny. Zpívali jakoby novou píseň před trůnem a před těmi čtyřmi bytostmi i před těmi starci. Tu píseň se nikdo nemohl naučit, jen těch sto čtyřiačtyřicet tisíc vykoupených ze země. To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, neboť jsou panicové. To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde; ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi. V jejich ústech nemá místo lež; jsou bez vady.
Zjevení 14:1-5 (B21)

Beránek na nebeské hoře Sion s těmi, kteří mají Beránkovu povahu, a kteří byli vykoupeni z pozemské hory Sion. Bylo jim umožněno uniknout soudům přicházejícím s troubením na polnice, díky moci, kterou měla Boží pečeť na jejich čelech. Píseň, kterou získali svou zkušeností, se nikdo jiný nemohl naučit. Než Bůh začal soudit svět v době Noema, nejprve Noema a jeho rodinu připravil tak, aby se mohli soudu vyhnout. Než Bůh zničil Sodomu a Gomoru, vyvedl Lota ven. Prvotiny vždy uniknou soudu.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.