Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré a zlý člověk vynáší ze zlého pokladu zlé. Ale říkám vám, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den. Svými vlastními slovy totiž budeš ospravedlněn a svými vlastními slovy budeš odsouzen.
Matouš 12:35-37 (NBK)

Doba, ve které žijeme, je velmi výbušná, všechno jiskří a snadno zažehává plameny. Jazyk je oheň, který rozněcuje výbušné časy, podpaluje naši společnosti i sousedství. V této hodině musíme mít na svých jazycích sůl a milost na našich rtech, abychom nenapomáhali nepříteli rozněcovat oheň ve světě kolem nás.