Hospodin Mojžíšovi řekl: „Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj. Ať si vyperou šaty a připraví se na třetí den, neboť třetího dne Hospodin sestoupí před očima všeho lidu na horu Sinaj. Vymezíš lidu hranice ze všech stran a řekneš: ‚Neopovažujte se vystoupit na horu nebo se jen dotknout jejího okraje. Každý, kdo se dotkne hory, musí zemřít,
Exodus 19: 10-12 (B21)

Mojžíše bylo vždycky vidět jít na horu za Bohem nebo se vracet s hory s Božím poselstvím k lidu. Ale tentokrát Bůh k Mojžíšovi promluvil a řekl: „Tentokrát nemusíš chodit nahoru, Já, Hospodin, přijdu dolů! Nebudu s tebou mluvit potají. Budu s tebou mluvit otevřeně, aby to každý slyšel. Jdi tedy dolů a dej lidem pokyn, aby se očistili a připravili, protože Bůh sestoupí před očima všech!“ Modlím se, abychom v tomto týdnu konference Majestát, byli připraveni a očekávali skvělé věci shůry.