Pohleďte na mé ruce a mé nohy, že jsem to já. Dotkněte se mě a podívejte se: duch přece nemá maso a kosti, jako vidíte, že já mám." A když to řekl, ukázal jim ruce i nohy. Když ale ještě pro radost nemohli uvěřit a divili se, řekl jim: "Máte tu něco k jídlu?" Podali mu tedy kus pečené ryby a plást medu. A on si vzal a pojedl před nimi. Tehdy jim řekl: "Toto jsou slova, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi, že se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno v Mojžíšově zákoně, v Prorocích a v Žalmech."
Lukáš 24:39-44

Viděli jste už vzkříšeného Spasitele? Pracovali jste spolu s Ním, chodili s Ním a jedli s Ním? Viděli jste Ho už ve slávě Jeho vzkříšení? Poznali jste ho v pravdě? Pokud ano, křičte: On je živý! On je vzkříšený! Vzkříšení otevírá dveře do vztahu s Bohem, který je daleko vice intimní než mohl být před Křížem. Obecenství s mocí a slávou by mělo být pro nás každodenní realitou. Ze tmy do světla! Smrt a hrob prohrály! Satan je odhalen a poražen. Lidstvo dostalo druhou šanci žít. Váš v Kristu,