Písmo na jednom místě prohlašuje: „Co je člověk, že na něj pamatuješ,
co je lidský tvor, že tě zajímá? O málo nižším než anděly jsi jej stvořil,
slávou a ctí jsi korunoval jej, k jeho nohám jsi složil vše.“ Když tedy vše položil do jeho moci, nezbylo nic, co by mu nepoddal. Teď ovšem ještě nevidíme, že by vše bylo v jeho moci. Vidíme ale Ježíše – který se stal o málo nižším než andělé – jak je nyní pro utrpení smrti korunován slávou a ctí, neboť z Boží milosti zakusil smrt za nás za všechny. Ten, pro něhož a skrze něhož je všechno, se totiž rozhodl přivést mnoho synů do slávy, a tak považoval za vhodné přivést původce jejich spasení k cíli skrze utrpení.

Židům 2:6-10 (B21)

Andělé v úžasu sledovali, jak Bůh tvoří člověka z prachu země a vdechuje do něj život. Žasli, když dal Bůh panování nad celým stvořením právě člověku. Člověk byl korunován slávou a ctí. Satan mu to záviděl a pokoušel člověka, který pádem do hříchu ztratil svou slávu. Kristus Ježíš přišel a skrze hanbu a ponižující smrt na kříži obnovil člověku panování a slávu. Toto je evangelium slávy.

Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha