Vidím, že vše dokonalé má své hranice – ve tvém přikázání je však svoboda bez konce!  Jak velmi tvůj Zákon miluji – celý den o něm přemýšlím!  Tvé přikázání stále se mnou je, moudřejším nad mé nepřátele činí mě.  Nad všechny své učitele jsem nabyl moudrosti, protože přemýšlím o tvých svědectvích. Rozumnější jsem dokonce nad starce,
neboť se držím tvých pravidel.

Žalm 119:96-100 (B21)

Už od svého pádu, od okamžiku, kdy byl svržen z nebe na zem, Satan skvěle používá fascinaci a schopnost silně zaujmout k tomu, aby držel lidstvo v zajetí svých kouzel. V posledních dnech bude fascinovat lidstvo svými lživými divy, podvodnou moudrostí, vědomostmi a zjeveními. Lidé po celém světě žasnou nad díly z oblasti hudby, architektury, nad slavnými a bohatými lidmi, fascinují je inteligentní, stateční a mocní jedinci, kteří ze všech ostatních dělají své oddané fanoušky. Přitom často je jejich vliv bezbožný a negativní. Pokud se ale zamilujeme do Božího slova, zjistíme, že ono je daleko slavnější než kterákoli jiná věc na světě. Udělá z nás lidi moudřejší, než jsou mudrcové, naši nepřátelé, učitelé i starci.

Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha