A když se modlíš, nebuď jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali lidem. Amen, říkám vám, že už mají svou odplatu. Ale ty, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, a když zavřeš dveře, modli se ke svému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, ti odplatí zjevně.
Matouš 6:5-6 (NBK)

Když se modlíme, postíme a dáváme se správným postojem v srdci a duši, což já nazývám třemi pilíři křesťanství, přijímáme velkolepé požehnání od našeho nebeského Otce. Proto ve výše zmíněných verších dává Pán Ježíš takový důraz na to, abychom to dělali správně. Dilema „moderního křesťanství“ je, že většina lidí nezná nebo nemá soukromé, intimní, osobní vydání se Pánu Ježíši. Nemá žádný osobní modlitebně-postní oltář. Obecenství těchto lidí s Bohem se odehrává pouze, když jsou církvi, pokud do ní vůbec chodí. Takovéto povrchní vydání se Bohu nemůže být schopné unést tlaky současného světa. Musíme urychleně obnovit a znovu vybudovat naše osobní oltáře. A Otec, který je vskrytu a vidí vskrytu, vám odplatí zjevně.