Právě v něm se i nám dostalo podílu na vyvolení; byli jsme předurčeni podle předsevzetí Toho, který rozhodnutím své vůle působí všechno. My, kdo jsme složili naději v Kristu, se tedy stáváme jeho chválou a slávou. V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu!
Efezským 1:11-14 (B21)

Tajný a svatý kód – pečeť Ducha svatého, znamení posvátné důvěry. Věřící srdce se stává osobním majetkem Ducha svatého. Prostitutka vstoupila do manželství, zasvětila se jednomu muži, přístup odepřen. Srdce označené pečetí Ducha svatého začne být nepřístupné pro démonické duchy. Bezpečně zajištěné je teď součástí Boží nebeské rodiny.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha