Víme, že až ten pozemský stan, v němž přebýváme, bude stržen, máme od Boha věčné stavení v nebi, příbytek, jenž nebyl vytvořen rukama. Proto, dokud jsme v tomto stanu, sténáme touhou ocitnout se už v našem nebeském příbytku – až jej totiž oblečeme, nezůstaneme nazí. Dokud jsme v tomto stanu, sténáme tíhou, protože nechceme být svlečení, ale oblečení, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Vždyť právě proto nás Bůh stvořil a dal nám Ducha jako záruku! Proto stále chováme smělou důvěru, i když víme, že dokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána. Žijeme totiž vírou, a ne viděním.
2. Korintským 5:1-7 (B21)

Bůh nám dal svůj život a svého Ducha. Ano, zatímco žijeme v tomto hliněném stánku, máme v sobě věčný život, život Boží. Bůh touží po tom, abychom tento věčný život žili a manifestovali tady na zemi. Skrze moc Ducha svatého přebývajícího v nás, může řeka věčného života soustavně naplňovat naše smrtelná těla životem.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.