Nyní, když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
Římanům 5:1 (B21)

Skrze víru v záchranné Kristovo dílo vcházíme do stavu milosti, do ničím nezaslouženého deště Boží přízně. Čím dříve pochopíme, co nám Jeho milost nabízí, tím rychleji z našich srdcí vytryskne díkůčinění. To, co v tomto okamžiku potřebujeme ze všeho nejvíc, je každodenně žít v Jeho milosti, naučit se přijímat od Něj všechno, vždycky a za všech okolností. Váš v Kristu,