Anebo pohrdáš bohatstvím jeho laskavosti, shovívavosti a trpělivosti? Nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání?
Římanům 2:4 (NBK)

Proč já? Proč zrovna já? Bože, proč tím musím procházet? Mnozí si stěžují a dotazují se Boha, když přichází trápení a zkoušky, ale málokdo se ptá: Pane, proč já? Proč zrovna já mám mít jídlo, když jiní hladoví? Pane, proč já? Proč já mám být zdravý, když jiní jsou nemocní? Přemýšlejte o jeho nesmírné dobrotě, o tom jak zadržuje trest, jak velikou má s vámi trpělivost. Nevykládejte si chybně hlas trpělivosti, jejím úkolem je nasměrovat nás k POKÁNÍ. Jste velmi milovaní.