Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Řekni synům Izraele, ať pro mne vyberou sbírku. Vyberte pro mne příspěvek od každého člověka, jehož srdce bude ochotné. Jako příspěvek od nich vyberte zlato, stříbro, bronz, modrou, purpurovou a šarlatovou látku, kment, kozí srst, červeně barvené beraní kůže, odolné usně, akáciové dřevo, olej na svícení, také balzámy na olej pomazání a na vonné kadidlo, onyxové kameny a kameny pro zasazení do efodu a náprsníku. Ať mi udělají svatyni, abych přebýval uprostřed nich. Příbytek a veškeré jeho vybavení uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu.“
Exodus 25:1-9 (B21)

Bůh si řekl o dary od lidí, kteří právě byli v pustině, neměli zaměstnání, neměli fungující hospodářský systém, od právě osvobozených otroků. Selah! To zní až komicky, pokud si ovšem neuvědomíme, že Bůh dal Izraelcům těsně před odchodem z Egypta mimořádnou přízeň u Egypťanů, takže ti dali Izraelcům všechno, o co si řekli. Bible říká, že Egypt doslova vydrancovali. Bůh, který vždycky vidí potřebu, také vždycky dává prosperitu do rukou svého lidu, aby tak zajistil vše, co je potřeba v Jeho domě.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.